Το Όραμα

 

  Future

Coding

       Factory

  Skills

 

Το Coding Factory αποτελεί μία άμεση απόκριση σε δύο τρέχοντα και μελλοντικά προβλήματα. Πρώτον, όλες οι κατηγορίες του πληθυσμού, όπως απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, Πανεπιστημίων, Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Εργαζόμενοι, Επαγγελματίες, κλπ από όλους τους κοινωνικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας που το γνωστικό τους υπόβαθρο είτε σχετίζεται άμεσα (σπουδαστές/φοιτητές σχολών και τμημάτων Πληροφορικής) ή δεν σχετίζεται με τις επιστήμες της πληροφορίας- χρειάζονται καινοτόμες και εξειδικευμένες δεξιότητες στον τομέα του προγραμματισμού Η/Υ ώστε είτε να μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας. Δεύτερον, όλες οι παραπάνω κατηγορίες του πληθυσμού χρειάζονται προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στο χώρο του προγραμματισμού Η/Υ που θα τους εξοπλίσουν μεθοδολογικά και εργαλειακά ώστε να αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Το Coding Factory στοχεύει να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους όλων των κατηγοριών της κοινωνίας με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στο χώρο του προγραμματισμού Η/Υ ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να παράγουν ψηφιακές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα της οικονομίας και να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας

 

 

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό Η/Υ στο επίπεδο του Full Stack Developer, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το εύρος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και την ωφέλεια που προκύπτει από τη δυνατότητα λύσης πραγματικών προβλημάτων.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το CF θα εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις,  μεθόδους, εργαλεία και λύσεις στο πεδίο του προγραμματισμού Η/Υ σε επίπεδο Full Stack Developer, ώστε να μπορούν να κατανοούν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού, χωρίς να περιορίζονται από τον φόβο των εξελίξεων στην νέα ψηφιακή οικονομία

 

 

Η εκπαίδευση στον προγραμματισμό Η/Υ δεν συνδέεται επαρκώς με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό της μη επαρκούς σύνδεσης των εκπαιδευομένων και μετέπειτα επαγγελματιών στις χώρο της δημιουργία λογισμικού  δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και της πραγματικής οικονομίας το οποίο το σχέδιο δράσης CF φιλοδοξεί να καλύψει με τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Coding Factory Network – CFN) από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού, που θα λειτουργούν ως on-job training & mentoring hubs και ως hiring partners.   

 

Το πιο σημαντικό, το CF εστιάζει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (CFN) για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και απορρόφηση των αποφοίτων του Προγράμματος ακόμα και πριν την αποφοίτησή τους από το Πρόγραμμα

 

 .