ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι αυτό που κάνει το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory να ξεχωρίζει;

 

  • Είναι το πρώτο και μοναδικό Πρόγραμμα Σπουδών σε επίπεδο ΑΕΙ που συνδέεται με δυνατότητα διδακτικών δραστηριοτήτων στο χώρο των επιχειρήσεων καθώς και τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων του Προγράμματος από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού. 
  • Είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικού χαρακτήρα που εισάγει την δημιουργικότητα και την  καινοτομία με συστηματικό τρόπο στις σπουδές των εκπαιδευομένων. Προάγει την πειραματική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων στο χώρο της τεχνολογίας λογισμικού ως βάση για την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • Σημαντικά οφέλη για κάθε εκπαιδευόμενο είναι η κατανόηση του επαγγελματικού πεδίου στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι καθηγητές του προγράμματος μαζί με τα στελέχη των επιχειρήσεων ανάγονται σε μέντορες με παιδαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι εκεί για να αφουγκραστούν όποια ανάγκη ή προβληματισμό δημιουργείται και να καθοδηγήσουν/εμψυχώσουν τον εκπαιδευόμενο/η με εξατομικευμένη προσέγγιση. 
  • Βασικός προσανατολισμός είναι η συστηματική καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν οι ίδιοι τη νέα γνώση στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό μέσα από την συνεργασία σε διάφορα projects, στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν.
  • Δεδομένης της εποχής μας η οποία συνεχώς εξελίσσεται με πολυδιάστατες απαιτήσεις/προκλήσεις, το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory έχει δομηθεί πάνω σε παιδαγωγικές καινοτομίες ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του πολύπλοκου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, κι αφού αναλύθηκαν οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού, γίνεται στροφή της μαθησιακής διαδικασίας, στη δημιουργική μάθηση. Οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα workshops, ομιλίες από στελέχη της αγοράς, διδασκόμενοι σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογιμσικού με τις οποίες συνεργάζεται το AUEB Coding Factory. H εμπειρία της εξερεύνησης σε πραγματικές επιχειρήσεις  με δυνατότητα μικρών πρακτικών εργασιών και εργαστηρίων δίνει σημαντική αυτοπεποίθηση, γνώσεις και εμπειρία στους εκπαιδευόμενους.
  • Τέλος, όσοι δεν θέλουν απαραίτητα να απαασχοληθούν στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού σε επιχειρήσεις του χώρου, μπορούν είτε να να σχεδιάζουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο της ψηφιακής οικονπομίας ή να ξεκινήσουν τη δική τους startup μέσα από τη μεθοδολογία Design Thinking που αποτελεί μέρος της διδασκαλίας του προγράμματος. .
  • Οι δραστηριότητες του Προγράμματος, έχουν ως βασικό γνώμονα την ανάπτυξη σημαντικών επιπλέον δεξιοτήτων για τους εκπαιδευόμενους τόσο ως ολοκληρωμένες επιστημονικές προσωπικότητες, όσο και ως επαγγελματικές οντότητες: Διαχείριση χρόνου, εργασία σε projects και διαχείριση αυτών, ομαδικό πνεύμα, παρουσίαση μπροστά σε κοινό, ηγετικές ικανότητες, εργασία υπό συνθήκες πίεσης είναι μερικές μόνο από τις δεξιότητες, που ψάχνει σε ένα βιογραφικό κάθε εργοδότης και που στο Πρόγραμμα AUEB Coding Factory μπορεί να τα αναπτύξει κάθε εκπαιδευόμενος/η που θα το παρακολουθήσει.