ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επιχειρήσεις Συνεργαζόμενου Δικτύου Coding Factory Network (CFN)

Με την κατοχή του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος, οι κάτοχοι μπορούν να εργαστούν στις επιχειρήσεις του Δικτύου Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων στο επίπεδο των Junior Programmers. Πρόκειται για μία εξαιρετική επαγγελματική ευκαιρία για τους αποφοίτους του Προγράμματος.

 

Άλλες Επιχειρήσεις ή Οργανισμοί

Μπορούν, επίσης, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος να απασχοληθούν σε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που περιλαμβάνουν τμήμα Πληροφορικής, Ανάπτυξης Εφαρμογών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων, κλπ.

Μπορούν, τέλος, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος να συμμετάσχουν σε δημιουργικές ομάδες και πρωτοβουλίες για να αναπτύξουν τη δική τους start-up.