ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory έχει διάρκεια 300 ωρών διδασκαλίας και με επιπλέον διδακτικές δραστηριότητες στο χώρο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των κατηγοριών (με καθόλου εμπειρία, με μικρή εμπειρία ή με εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής) που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον χώρο του προγραμματισμού. Απευθύνεται σε όσους δεν διαθέτουν εμπειρία στο χώρο του προγραμματισμού και θα ήθελαν να κάνουν μία αλλαγή στην καριέρα τους. Απευθύνεται επίσης σε τελειοφοίτους ή αποφοίτους τμημάτων και σχολών Πληροφορικής που θέλουν να εργαστούν στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού.


Το Πρόγραμμα AUEB Coding Factory αποτελείται από δύο υπό-προγράμματα:

A. Διδασκαλία. Απαρτίζεται από συνολικά τέσσερεις (4) ενότητες, 16ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας: 

Ενότητα Α: Προγραμματισμός με Java: Από το Α στο Ω, 
Ενότητα Β: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων,
Ενότητα Γ: Προγραμματισμός στο Web και Επιχειρησιακές Εφαρμογές,
Ενότητα Δ: Επαγγελματικά Θέματα / Καινοτομία / Επιχειρηματικότητα

B. On-Job Training & Mentoring. Απαρτίζεται και αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων σε πραγματικές συνθήκες σε επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού. Αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη μέσα από τις αρχές της βιωματικής μάθησης,  η οποία όμως έχει ανάγκη από προγραμματισμό, σχεδιασμό και προετοιμασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, και στη συνέχεια σε πραγματικές συνθήκες (επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού). 

 

Πιστοποίηση

Οι εκπαιδευόμενοι του Προγράμματος Coding Factory, που η φοίτησή τους θα ολοκληρωθεί επιτυχώς θα λάβουν το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επιτυχούς φοίτησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

 

Ημερομηνίες Μαθημάτων

1 Απριλίου - 2 Αυγούστου και 2 - 13 Σεπτέμβρη

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου δεν θα γίνονται μαθήματα και οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν το χρόνο για την εκπόνηση της εργασίας τους.

 

Ημέρες Μαθημάτων

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: Διδασκαλία 09.00 - 13.00

Τετάρτη: Διδακτικές δραστηριότητες (on-job training) στις συνεργαζόμενες εταιρείες.

 

Δίδακτρα

€2550 για ιδιώτες (φοιτητές, σπουδαστές, άνεργοι, και λοιπές κατηγορίες ιδιωτών) 

€3000 για εργαζόμενους επιχειρήσεων μέσω ΛΑΕΚ

Δυνατότητα δόσεων

 

Υποβολή αιτήσεων

Έως 28 Μαρτίου ή έως την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων.