ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Coding Factory

Ανδρούτσος Αθανάσιος, PhD, Διδάσκων Τμ. Πληροφορικής, ΟΠΑ

Είναι Διδάσκων του τμ. Πληροφορικής και του Προγράμματος Σπουδών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης.  Η έρευνά του είναι στα πεδία της Ανάπτυξης Εφαρμογών, των Δικτύων Υπολογιστών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακές ειδικεύσεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στα Οικονομικά από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Ο.Π.Α. στα Οικονομικά των Δικτύων. Έχει διδάξει διάφορα θέματα στο χώρο της Πληροφορικής για πάνω από 20 έτη, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα, έχει αναπτύξει ψηφιακά μαθήματα ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά διεθνή περιοδικά όπως IEEE Selected Areas in Communications, International Journal of Network Management (Wiley) και συνέδρια όπως IEEE GLOBECOM. Είναι μέλος της IEEE.

 


 

Χρυστόστομος Καπέτης, PhD, Μέλος ΕΔΙΠ, ΟΠΑ

Μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο προσφέρει διδακτικό έργο στα μαθήματα «Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων» και «Βάσεις Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής. Επί σειρά ετών υπήρξε υπεύθυνος μηχανογράφησης της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της οποίας διετέλεσε και αναπληρωτής προϊστάμενος. Πρωτοστάτησε στη μηχανογράφηση της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, με την αυτοματοποίηση του βιβλιογραφικού της καταλόγου και την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων. Στη συνέχεια, συνέβαλε σημαντικά στη σχεδίαση και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Βιβλιοθήκης, το οποίο παρέχει σήμερα σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη μηχανογράφηση πολλών βιβλιοθηκών δημοσίων οργανισμών όπως της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου Θεατρικού Μουσείου κ.α.

Έχει διατελέσει μέλος του Τεχνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό αντικείμενο των βάσεων δεδομένων και της ανάκτησης πληροφοριών.

 


 

Χριστόδουλος Φραγκουδάκης, PhD, Μέλος ΕΔΙΠ, ΕΜΠ

Ο Χριστόδουλος Φραγκουδάκης ανήκει στο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό και είναι διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ. Αποτελέσματα της διδακτορικής του διατριβής έχουν δημοσιευτεί στο έγκριτο διεθνές περιοδικό Computational Geometry αλλά και σε διάφορα άρθρα σε διεθνή συνέδρια με κριτές. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει ακόμη 2 κεφάλαια σε βιβλία διεθνούς και ελληνικού εκδοτικού οίκου. Στις εργασίες του έχουν γίνει πάνω από 20 αναφορές από άλλους ερευνητές (Google Scholar). Από το 2014 διευθύνει το  Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια καθιερώνει βέλτιστες πρακτικές και σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει υποδομές πληροφορικής που εξυπηρετούν την εκπαίδευση και την έρευνα στο ΕΜΠ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αξιοποίηση των ελεύθερων λογισμικών ανοικτού κώδικα και του διαδικτυακού προγραμματισμού στην έρευνα και την εκπαίδευση.

 


 

Μάρκος Καραμπάτσης, PhD Candidate, Μέλος ΕΔΙΠ, ΕΜΠ

Ο Μάρκος Καραμπάτσης ανήκει στη κατηγορία του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εργάζεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το 2001. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Information Systems από το Brunel University. Στα πλαίσια των καθηκόντων του στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΚΗΥ), από το 2001, είναι η συμμετοχή του στην κάλυψη των βασικών αξόνων (τεχνικών και εκπαιδευτικών) στους οποίους κινείται το ΚΗΥ, επιγραμματικά αναφέρουμε: α) εκπαιδευτική και ερευνητική υποστήριξη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέσω της διαχειρίσεις ειδικών λογισμικών για μηχανικούς, β) ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού διαδραστικής εκπαίδευσης καθώς και μαθημάτων τηλεκπαίδευσης για τα μαθήματα των Σχολών, γ) διαχείριση των Υπολογιστικών Συστημάτων (υλικού & λογισμικού) του ΚΗΥ και των Υπηρεσιών του, δ) τεχνική υποστήριξη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, στ) διαχείριση των τριών Διατμηματικών εργαστηρίων (Δ.Ε.Π.Υ. Α, Δ.Ε.Π.Υ. Β, Δ.Ε.Π.Υ. Γ, συνολικά 105 θέσεων εργασίας) για την οριζόντια κάλυψη των αναγκών σε αίθουσες διδασκαλίας, ε) ανάπτυξη εξειδικευμένων διαδικτυακών εφαρμογών για τις ανάγκες της έρευνας και της εκπαίδευσης στο ΕΜΠ. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 1 κεφάλαιο σε βιβλίο διεθνούς εκδοτικού οίκου, 3 άρθρα σε διεθνές συνέδρια (1 αναφορά από άλλους ερευνητές).

 


 

Μιχάλης Μπανταβάνος, BSc Computing, MBA, IT Manager of European Finance and Aerospace Ventures Group

Ο Μπανταβάνος Μιχάλης εντάχθηκε στο European Finance and Aerospace Ventures Group το 2015 ως IT Manager. Οι κύριες αρμοδιότητες είναι η εφαρμογή και διαχείριση νέων τεχνολογιών, η βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών, η υλοποίηση των εταιρικών πολιτικών και η μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προηγουμένως ήταν στέλεχος του Ομίλου Σαρακάκη ως Group Business Application and Infrastructure and Security Supervisor, εκτελώντας Project Management, εφαρμογή των εταιρικών στρατηγικών και διαχειριζόταν όλο τον κύκλο των νέων τεχνολογιών. Συνολικά έχει 17 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Πληροφορικής και είναι κάτοχος BSc Computing and Engineering από το University of Huddersfield, Executive Master in Business Administration από το University of Kent και είναι πιστοποιημένος κατά Prince2 Foundation and Practitioner.

 


 

Άννα Γιαννούτσου, BSc Informatics, MSc Advanced Informatics and Computing Systems

Η Άννα Γιαννούτσου κατέχει πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» με κατεύθυνση τα «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως προγραμματίστρια και διαχειρίστρια βάσεων δεδομένων με Oracle και MySQL, ως προγραμματίστρια εφαρμογών Java και έχει αναπτύξει και διαχειριστεί ιστοσελίδες με Drupal, PHP, Javascript, κλπ. Επίσης έχει διδάξει σε φορείς επαγγελματικής κατάρτισης μαθήματα όπως «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών», «PHP», «Visual Basic», «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στην Πληροφορική», «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», «Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι». Έχει εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΗΔΙΚΑ, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Οικ. Παν. Αθηνών στην ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και τη διαχείριση συστημάτων.