Νέα Εκπαιδευτική Περίοδος 2020

Η επόμενη εκπαιδευτική περίοδος του Coding Factory Series θα ξεκινήσει τέλη Ιανουαρίου 2020. Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση όταν προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης.